Đèn Led Panel Philips RC048 LED38 W60L60

Original price was: 850,000₫.Current price is: 553,000₫.

đèn led âm trần 600×600, đèn led âm trần thạch cao 600×600, led âm trần 600×600, đèn led âm trần 60×60, đèn led âm trần vuông 600×600, đèn led âm trần 300×1200, đèn led âm trần vuông 300×300, đèn led âm trần 300×300, đèn led âm trần 600×1200, led âm trần 60×60, đèn led âm trần 60 * 60, đèn led tấm, led tấm, led tấm 60×60, đèn tấm trần, đèn led tấm 600×600, tấm đèn led 600×600, đèn led panel, panel, đèn panel, đèn panel 600×600, đèn led panel 600×600, đèn led panel 300×1200, led panel 300×1200, panel 600×600, đèn panel 300×1200, đèn led panel 600×600 48w, den led panel, đèn panel âm trần, đèn panel 600×1200, đèn led panel âm trần, đèn led panel light, đèn led tấm panel 600×600, bóng panel 600×600, đèn led panel âm trần 600×600, đèn led panel 600×600 40w, đèn led panel 600×1200, đèn led panel 600×600 ốp trần, đèn led panel 60×60 40w model d p08 60×60 40w, tấm đèn led panel 600×600, đèn led panel 600×600 36w, đèn panel 300×300, đèn led panel 600×600 lắp nổi, đèn panel thả trần, đèn led panel ốp trần, đèn led panel thả trần, đèn led panel 300×300, đèn led panel 1200×300, kích thước đèn led panel, đèn panel 300×600, đèn led panel tròn, đèn led panel 60×60 40w, bóng đèn led panel 600×600, đèn trần panel, đèn led panel 150×1200, panel 300×1200, đèn led panel light 9w, led panel tròn, đèn led panel lắp nổi, đèn panel ốp trần, đèn tấm panel, đèn led panel 400×400, bóng đèn panel 60×60, đèn âm trần panel, đèn led panel 300×300 24w, đèn led panel 600×600 50w, led panel âm trần, đèn led âm trần panel, đèn led panel 1200×600, đèn panel 60×60, đèn led panel 12w, đèn led panel 48w, bóng đèn panel, cấu tạo đèn led panel, den panel 600×600, đèn led âm trần panel light, panel 300×300, phụ kiện lắp đèn led panel, panel hộp, đèn led tấm panel, bóng đèn led panel, đèn led panel 200×1200, đèn led panel 9w, đèn led âm trần panel dạng tấm vuông 600 600, đèn led panel 40w, led panel 600×600 36w, đèn led panel 600×600 âm trần, đèn led panel vuông, panel 600×1200, đèn led panel 60×60, đèn panel tròn, led tấm panel, đèn ốp trần panel, phụ kiện đèn led panel, đèn led panel light 18w, led panel 150×1200, đèn led panel âm trần 9w, đèn led panel light 12w, đèn panel led 600×600, đèn led panel 300×1200 36w, tấm panel led, đèn led panel nổi, led panel âm trần 600×600, đèn panel nổi, đèn led panel tấm, panel tấm 600×600, tấm led panel, den led panel op tran, den led panel 600×1200, đèn panel tấm, đèn led panel ốp nổi, den led panel 300×1200, đèn panel 600 * 600, đèn ốp trần vuông 600×600, đèn ốp trần vuông 300×300, đèn ốp trần 600×600, đèn ốp trần vuông 400×400, đèn ốp trần 300×300, đèn ốp trần 60×60, đèn led ốp trần 600×600, đèn led ốp trần vuông 600×600, đèn led ốp trần 300×300, đèn led 600×600, bóng đèn led vuông 600×600, đèn led vuông 600×600, đèn led 60×60, đèn led 600×600 âm trần, bóng đèn led 600×600, đèn led trần 60×60, đèn led thả trần 60×60, đèn led vuông 300×300, đèn led vuông âm trần 600×600, đèn led 300×1200, đèn led 600, bóng đèn led 60×60, đèn led 60×60 âm trần, đèn 600×600, đèn âm trần 600×600, đèn trần 60×60, đèn trần thạch cao 60×60, đèn trần thả 60×60, đèn trần vuông 60×60, đèn vuông 60×60, đèn trần 600×600, đèn 60×60, đèn vuông 600×600, đèn âm trần 60×60, bóng đèn vuông 60×60, bóng đèn 60×60, đèn thả trần 600×600, bóng led 600×600, bóng led 60×60, den led 600×600, đèn âm trần vuông 600×600, den led am tran 600×600, đèn âm trần vuông, den led am tran 600×600, den led am tran thach cao 600×600, led am tran 600×600, den led am tran 60×60, den led am tran vuong 600×600, den led am tran 300×1200, den led am tran vuong 300×300, den led am tran 300×300, den led am tran 600×1200, led am tran 60×60, den led am tran 60 * 60, den led tam, led tam, led tam 60×60, den tam tran, den led tam 600×600, tam den led 600×600, den led panel, panel, den panel, den panel 600×600, den led panel 600×600, den led panel 300×1200, led panel 300×1200, panel 600×600, den panel 300×1200, den led panel 600×600 48w, den led panel, den panel am tran, den panel 600×1200, den led panel am tran, den led panel light, den led tam panel 600×600, bong panel 600×600, den led panel am tran 600×600, den led panel 600×600 40w, den led panel 600×1200, den led panel 600×600 op tran, den led panel 60×60 40w model d p08 60×60 40w, tam den led panel 600×600, den led panel 600×600 36w, den panel 300×300, den led panel 600×600 lap noi, den panel tha tran, den led panel op tran, den led panel tha tran, den led panel 300×300, den led panel 1200×300, kich thuoc den led panel, den panel 300×600, den led panel tron, den led panel 60×60 40w, bong den led panel 600×600, den tran panel, den led panel 150×1200, panel 300×1200, den led panel light 9w, led panel tron, den led panel lap noi, den panel op tran, den tam panel, den led panel 400×400, bong den panel 60×60, den am tran panel, den led panel 300×300 24w, den led panel 600×600 50w, led panel am tran, den led am tran panel, den led panel 1200×600, den panel 60×60, den led panel 12w, den led panel 48w, bong den panel, cau tao den led panel, den panel 600×600, den led am tran panel light, panel 300×300, phu kien lap den led panel, panel hop, den led tam panel, bong den led panel, den led panel 200×1200, den led panel 9w, den led am tran panel dang tam vuong 600 600, den led panel 40w, led panel 600×600 36w, den led panel 600×600 am tran, den led panel vuong, panel 600×1200, den led panel 60×60, den panel tron, led tam panel, den op tran panel, phu kien den led panel, den led panel light 18w, led panel 150×1200, den led panel am tran 9w, den led panel light 12w, den panel led 600×600, den led panel 300×1200 36w, tam panel led, den led panel noi, led panel am tran 600×600, den panel noi, den led panel tam, panel tam 600×600, tam led panel, den led panel op tran, den led panel 600×1200, den panel tam, den led panel op noi, den led panel 300×1200, den panel 600 * 600, den op tran vuong 600×600, den op tran vuong 300×300, den op tran 600×600, den op tran vuong 400×400, den op tran 300×300, den op tran 60×60, den led op tran 600×600, den led op tran vuong 600×600, den led op tran 300×300, den led 600×600, bong den led vuong 600×600, den led vuong 600×600, den led 60×60, den led 600×600 am tran, bong den led 600×600, den led tran 60×60, den led tha tran 60×60, den led vuong 300×300, den led vuong am tran 600×600, den led 300×1200, den led 600, bong den led 60×60, den led 60×60 am tran, den 600×600, den am tran 600×600, den tran 60×60, den tran thach cao 60×60, den tran tha 60×60, den tran vuong 60×60, den vuong 60×60, den tran 600×600, den 60×60, den vuong 600×600, den am tran 60×60, bong den vuong 60×60, bong den 60×60, den tha tran 600×600, bong led 600×600, bong led 60×60, den led 600×600, den am tran vuong 600×600, den led am tran 600×600, den am tran vuong,

  • Model: RC048 LED38 W60L60
  • Hãng sản xuất: PHILIPS
  • Kiểu lắp: ốp chìm, nổi, thả
  • Kích thước: 597 x 597 x 34mm
  • Công suất: 38W
  • Điện áp: 220-240V
  • Tuổi thọ: 30 000h
  • Ánh sáng: 4000/6500K
Hotline
Map