Hướng dẫn mua hàng Online.

Lựa chọn sản phẩm ngay trên trang chủ:

Các bạn có thể chọn ngay sản phẩm trên trang chủ nếu thấy phù hợp. Chỉ cần nhấp vào sản phẩm bạn quan tâm để đọc thêm thông tin về sản phẩm hoặc chọn số lượng để mua sản phẩm đó.

Chọn sản phẩm trong danh mục sản phẩm. Các bạn sẽ thấy các danh mục sản phẩm ngay tại trang chủ và có thể tìm các sẩn phẩm mình quan tâm theo từng danh mục.

Thanh toán ngay: Khi không cần tìm sản phẩm khác các bạn có thể nhấn vào nút THÊM VÀO GIỎ HÀNG để lựa chọn số lượng cần mua và làm thủ tục Thanh Toán. – Bạn cũng có thể nhấn nút Xem Thêm để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm trước khi quyết định mua.

Thêm hàng vào giỏ hàng

Trước khi nhấn vào nút THÊM VÀO GIỎ để mua sản phẩm bạn cần thay đổi số lượng sản phẩm cần mua

Lưu ý: Sau khi nhấn nút THÊM VÀO GIỎ bạn sẽ chưa phải làm thủ tục thanh toán ngay mà có thể tiếp tục xem thêm các sản phẩm khác trước khi quyết định thanh toán.

Sau khi bạn đã lựa chọn sản phẩm và số lượng cần mua các bạn có thể tiến hành thủ tục làm Thanh Toán.

Trong bước này bạn vẫn có thể thay đổi số lượng sản phẩm cần mua trước khi THANH TOÁN.  Hoặc bạn cũng có thể bỏ bớt đi những sản phẩm chưa mua ngay. Nếu có mã Giảm Giá thì bạn gõ vào đây trước khi thanh toán để được giảm giá.  Sau khi đã  hoàn thành các bước trên và quyết định về sản phẩm cũng như số lượng cần mua, các bạn tiếp tục nhấn nút THANH TOÁN.

*** Các bạn lưu ý: Tại bước này các bạn cần điền đầy đủ và chính

Sau khi điền đầy đủ thông tin, khách hàng nhấn vào nút ĐẶT HÀNG sẽ hiển thị thông báo ĐẶT HÀNG